چكيده اي از كتاب بررسي نصوص امامت

نوشتة استاد حيدر علي قلمداران

اين کتاب حاوي بررسي حوادث پس از رحلت رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم، واقعه‌ی سقيفه‌ی بني ساعده و موضوع خلافت پيامبر اسلام صلی الله علیه وآله وسلم و بحث جنجال بر انگيز امامت بود.

مرحوم قلمدداران در اين كتاب: تئوري امامت شيعه دوازده امامي - كه قائل به نص خدا و رسول بر دوازده امام است، واينكه امامان منصوبند از طرف خدا و واجب الطاعه بر عالميان و اينكه هركس آنها را به اين عنوان قبول نكند در آخرت نجات پيدا نخواهد كرد- را مورد نقد و بررسي قرار داد وثابت نمود كه اين عقيده نه تنها در قرآن مستندي ندارد بلكه آيات زيادي در قرآن آنرا رد ميكند و عقل هم آنرا نمي‌پذيرد.

ايشان در اين رابطه به آيات زيادي كه در قرآن آمده و از ياران پيغمبر - مخصوصا از مهاجر و انصار كه عامل اصلي جريان سقيفه بني ساعده بودند- تعريف وتمجيد كرد، استدلال كرد، و فرمود: غير ممكن است اين چنين ياراني كه اينقدر ممدوح خدا و رسول بودند، امر خدا و رسول را در عرض 70 روز به فراموش بسپارند، و زير پا قرار دهند، آنهم به خاطر سياه چشمي أبو بكر كه نه لشكري داشت و نه نيرويي.

- آنگاه آقاي قلمداران حديث غدير خم را بررسي كرد وثابت نمود كه اين حديث كاملاً درست است اما دلالت بر نصب علي به عنوان جانشين بلا فصل پيغمبر ندارد، بلكه محبت و نصرت و دوستي علي را بر تمام مؤمنان واجب كرده‌است.

- مؤلف سپس با دلايل تاريخي و با استناد به فرمايشات بعض از ائمه‌ي خاندان رسول صلى الله عليه وآله وسلم و با استدلال به اينكه گاهي اوقات خود ائمه اثنى عشر نمي‌دانستند امام بعديشان كيست (داستان نصب اسماعيل به امامت از طرف امام صادق و وفات اسماعيل قبل از پدرشان، و همچنين نصب سيد محمد به امامت از طرف امام هادي و وفات سيد محمد قبل از پدرشان)  و با استدلال به قيام تعدادي از علويان راستين براي إقامه‌ي حكومت عدل،  واينكه اين امور و جريانات با وجود يك نص إلهي سابق بر امامان معين سازگاري ندارد، سست بودن عقيده‌ي نص خدا و رسول بر امامت ائمه ثابت كرد.

- آنگاه مؤلف به ارزيابي احاديث نص پرداخت و ده نمونه آن را از لحاظ سند و از لحاظ متن بررسي كرد و جعلي بودن تمام آنها را ثابت نمود.

- در بخش آخر كتاب، آقاي قلمداران موضوع نص خدا و رسول بر دوازده امام در پرتو علم ملل و نحل اسلامي و ضمن آوردن داستان فرقه فرقه شدن شيعيان پس از رحلت هر امامي، به نقل از كتبي كه علماي بزرگ شيعه در ملل و نحل تأليف كرده‌اند، بررسي نمود، و به اين نتيجه رسيد كه اگر واقعاً نصي از طرف خدا بر امامان معيني وجود مي‌داشت، هرگز اين مذاهب گوناگون در شيعه پيدا نمي شد.

كما بين المؤلف في الفصل الأخير من كتابه تفرق الشيعة بعد وفاة كل إمام إلى عدة فرق و اختلافهم حول الإمام الجديد الذي خلف الإمام المتوفى و بيَّن أن هذا بحد ذاته أكبر دليل على عدم وجود النص السابق من النبي صلى الله عليه وسلم  على الأئمة و إلا لأخبر به الأئمة أتباعهم ولما حصلت كل تلك الاختلافات والفرق!.

 
در باره ما
احاديث مهدي
مسأله خمس
توحيد عبادات
فتح البيان
نصوص امامت
زيارت و زيارتنامه
خرافات وفور
اسلام و رجعت
راه نجات
تئوري امامت
راه نجات ج2
كليد فهم قرآن
نقد و بررسي