چكيده‌اي از كتاب اسلام و رجعت

تأليف استاد شيخ عبد الوهاب فريد تنكابني

مؤلف در اين كتاب اسلام و رجعت در تعقيب معرّفي قسمتي از ويژه‌گيهاي اسلام – در ضمن بيان بعضي از خصوصيات حديث- پاره‌اي از اموري كه داخل اسلام شده‌است و از آن جمله مسئلة رجعت است، با عبارت‌هاي ساده كه درخور فهم هر خواننده‌اي باشد متذكر شد، و فرمود:

((... ولي مسئله‌ي (رجعت) چون باب دعاوي باطله مردمان شياد را مفتوح كرده و چرخ مذهب سازي را، بخصوص در ايران، بكار انداخته و در عين حال لطمه‌ي بزرگي به أركان تشيع وارد آورده‌است، بيش از همه در اينجا تعقيب مي‌شود)).

مؤلف تمام رواياتي كه علامه مجلسي براي اثبات رجعت در كتابش بحار الأنوار جمع آوري كرد، را بررسي نمود، و در ضمن آياتي كه قائلان به رجعت به آن استناد مي‌كنند، نيز بررسي كرد، و ثابت كرد كه تمام آن روايات يا اكثريت قريب به اتفاق آنها جعلي است، و تمام آيات مورد استناد قائلان به رجعت دالّ بر مطلب آنها نمي باشد بلكه هيچ ارتباطي به رجعت ندارند و فقط مربوط به روز قيامت است.

در خلال اين مباحث مؤلف نيز مباحث بسيار ارزشمندي در مورد موضوع جعل حديث در صدر اسلام و علل آن و روش تميز كردن روايات ساختگي از روايات درست، و جعلي و دروغ بودن روايات تحريف قرآن و اينكه چگونه بعضي از عقايد غلات رفته رفته به مكتب تشيع دوازده امامي سرايت كرد و مباحث مهم ديگري،  ارائه كرده است.

 
در باره ما
احاديث مهدي
مسأله خمس
توحيد عبادات
فتح البيان
نصوص امامت
زيارت و زيارتنامه
خرافات وفور
اسلام و رجعت
راه نجات
تئوري امامت
راه نجات ج2
كليد فهم قرآن
نقد و بررسي