چكيده‌اي از كتاب توحيد عبادت

شريعت سنگلجي

توحيد عبادت يعني يكتا پرستي قطب رحي قرآن است، و مهمترين هدف از بعثت همه پيغمبران دعوت به اين توحيد بوده‌است.

به اين جهت مؤلف محترم اين كتاب: آقاي شيخ شريعت سنگلجي، كه از علماي نامدار و مصلح شيعه اماميه بود، بر آن شده‌است، كه ‫توحيد اسلام که رکن رکين دين و سرمايه سعادت ‫دنيا و آخرتست، براي قوم خويش توضيح نمايد، چون بقول ايشان: بدبختانه در ميان مردم ما معناي ديگري پيدا ‫کرده، و هزار شرک بنام توحيد ترويج شده‌است!!.

مؤلف در ابتداي كتاب خويش اهميت و منزلت توحيد عبادت در دين حق را بيان كرد واينكه ‫حق متعال عبوديت و بندگي را صفت اکمل خلق و ‫بزرگترين مردم بخودش قرار داد، سپس توضيح نمود كه  ‫شرک بر دو قسم است ‫شرک اکبر و شرک اصغر، آنگاه به بيان موارد شرك كه اكثريت مردم به آن مبتلا شده‌اند پرداخت كه اين موارد شامل: (1) پوشيدن حلقه يا انگشتر يا ‫نخ يا امثال آنهاست برای رفع بلا يا دفع آن. (2) تبرک به درخت يا سنگ و امثال ‫آنهاست. (3) ذبح و قرباني برای غير خداست (4) نذر برای غير خداست. (4) دعا و استغاثه به غير خداست. (5) تنجيم است. (6) تطير و تشائم است.

بعد از اين مؤلف مبحثِ مهمي درباره اينكه علت و سبب کفر بني ‌آدم غلو آنها در انبيا و صالحين است مطرح كرد، آنگاه در مورد حقيقت واسطه و وسيله بين حق و خلق بحث كرد، سپس متعرض موضوع شفاعت شد و ثابت نمود كه شفاعت برای کسي نافع است که ‫خداوند از او راضی باشد.

بعداً مؤلف موضوع آغاز بت‌پرستي در بشر بحث كرد، ودر اين زمينه توضيح نمود كه بت‌پرستي بين بشر از پرستش مردگان شروع شده بود،  وبهمين جهت اسلام به مبالغه در زيارت قبور و تعمير آنها حساسيت خاصي نشان داد كه مبادا مسمانان دو باره از اينراه به شرك مبتلا شوند. در اين رابطه مؤلف به ذكر روايات صحيح از پيغمبر اكرم صلى الله عليه وآله و ائمه هدى عليهم السلام پرداخت كه آنها مسلمانان را امر به تسطيح قبور نمودند و  اينكه هر قبری که از زمين ‫بلندتر است بايد تسويه كرد و با سطح زمين برابر ساخت، و همچنين مسلمانانرا از گچ‌کاری و بنای ‫بر قبر يا نشستن بر آن و از عبادت و نماز بر قبور نهي فرمودند، بلكه پيغمبر صلوات الله عليه تا اين حد رفته‌است كه دستور داد قبري كه خراب شد نبايد تجديد كرد.

بالاخره مؤلف در يك مبحث مفصل ثابت نمود كه توحيد مبدء فضايل است، سپس سبب پيدايش شرک و خرافات در اسلام بيان كرده‌است.

 
در باره ما
احاديث مهدي
مسأله خمس
توحيد عبادات
فتح البيان
نصوص امامت
زيارت و زيارتنامه
خرافات وفور
اسلام و رجعت
راه نجات
تئوري امامت
راه نجات ج2
كليد فهم قرآن
نقد و بررسي