چكيده‌اي از كتاب  بررسي علمي در احاديث مهدي

آيت الله برقعي

عقيده به وجود و حيات شخصي بنام محمد بن الحسن العسكري كه از بيشتر از هزار و دويست سال بدنيا آمده و هنوز هم زنده‌است و اينكه او امام زمان و مهدي موعود است كه در آخر الزمان ظهور خواهد نمود، از عقايد خاص فرقة شيعة دوازده امامي ميباشد، در حاليكه بقية مسلمانان معتقدند به اينكه مهدي موعود تنها در آخر الزمان بدنيا خواهد آمد، و بساط ظلم را بر خواهد چيد. 

آقاي سيد ابوالفضل برقعي مؤلف اين كتاب اين عقيدة اماميه در وجود و حيات مهدي را بررسي علمي نموده و با استدلال به آيات قرآن و با بررسي علمي روايات شيعي در مورد اين مهدي كذائي ثابت نمود كه اين عقيده نادرست و بي‌اساس است.

مؤلف ابتدا ثابت كرد كه در قرآن كريم چيزي به عنوان امامتي كه منحصر به تعداد معيني از اشخاص (12 امام) وجود ندارد، بلكه امامت در قرآن غير انحصاري است. سپس مؤلف توضيح كرد كه انحصار امامت تا روز قيامت در عدد معين از اشخاص بر خلاف عقل است. و در مبحث بعدي مؤلف ثابت كرد كه بعضي از آيات قرآن كريم وجود چنين مهدي را نفي مي‌کند، واينكه اخبار مهدي موجب فتنه و فساد شد و اينكه دين کامل احتياج به مهدي که آن را تکامل دهد ندارد.

سيد ابوالفضل برقعي، بعد از اين مقدمات ارزنده، به بررسي علمي تمام احاديث مهدي در بحارالأنوار (كه سه جلد چاپ جديد كتاب بحار را در بر مي‌گيرد) شروع كرد، و با تحليل سند و متن روايات ثابت كرد كه تمام اين روايات يا جعلي يا دال بر مطلوب نمي‌باشد، علاوه بر اينكه اين روايات خيلي ضد و نقيض دارند و با آيات قرآن مخالف اند.

پس از آن مؤلف ادله‌اي كه شيخ الطائفه أبو جعفر طوسي براي إثبات غيبت ذكر كرده بود، نقد و بررسي كرد و ناتمام بودن آنها را ثابت نمود.

 

 
در باره ما
احاديث مهدي
مسأله خمس
توحيد عبادات
فتح البيان
نصوص امامت
زيارت و زيارتنامه
خرافات وفور
اسلام و رجعت
راه نجات
تئوري امامت
راه نجات ج2
كليد فهم قرآن
نقد و بررسي